Kirchenmusiker

Kirchenmusiker

Kirchenmusikdirektor Gijs Burger
(Singschule an der Petrikirche, Kantorei, Kammerchor, Orgel)

Telefon 0208 – 3880025
g.burger@musik-in-petri.de

http://www.musik-in-petri.de
http://www.utopie-jetzt.de

 

Rainer Helling
(ChoroNeo, Vormittagskantorei, Flötengruppen, Orgel)

Telefon 0208 – 431663
rainer.Helling@gmx.de

 

Christoph Genditzki
(Jugendband, Orgel)

Telefon 0208 – 496822
christoph.genditzki@gmx.de

 

Claudia Duschner
(ChoroNeo)

Telefon 0208 – 6989811
kontakt@claudia.duschner.de